Om discgolf

Discgolf är sport som går ut på att spela igenom en discgolfbana på så få kast som möjligt.
Banan består i regel av 18 hål. På varje hål finns en uppmärkt utkastplats (tee) och en metallställning (korg) som mål. Varje kast efter utkastet från tee görs där föregående disc landade. Hålet är färdigspelat när discen (frisbeen) ligger i korgen. Utmaningen är att spela varje hål på så få kast som möjligt.

Som spelare behöver man lära sig att bemästra olika kasttekniker för att få discen att hålla olika flyktbanor genom luften och därmed kunna undvika banans hinder för att discen ska komma så nära korgen som möjligt. Träd, vind och vatten är utöver hållängden exempel på utmaningar som spelaren ställs inför. På banan kan det också finnas uppmärkt områden som discen inte får landa i (OB).

Spelaren bär med sig discar med varierande flygegenskaper. De kan vara gjorda för att flyga olika långt eller för att följa olika flyktbanor (t.ex. svänga höger eller vänster). Discarna som används väger 150-180g och är betydligt tyngre än de som används i strandlekar, detta för att de ska gå att kasta längre och påverkas mindre av vinden. Inför varje kast väljer spelaren vilken disc som ska användas.

Sporten kommer från USA och uppfanns på 70-talet. Discgolfen kom över Atlanten till Sverige och har här spelats sedan tidigt 80-tal. Det finns idag ett par hundra banor i Sverige. Det tävlas både lokalt i klubbar, regionalt, nationellt och internationellt.